OilComp AS Oilcomp - Overlevelse i grov sjø - fordypningskurs for instruktører

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Overlevelse i grov sjø - fordypningskurs for instruktører

Ved etablering av områdeberedskapen i Nordsjøen ble det forkusert på en rekke faktorer som påvirker overlevelse i grov sjø. Dette har gitt økt kunnskap innen en rekke sentrale områder og har resultert i flere forbedringstiltak, spesielt innen personlig redningsutstyr. I forbindelse med implementeringen av det nye redningsutstyret fikk OilComp i oppdrag fra Norsk olje og gass å lage læreplaner og utvikle et fordypningskurs for instruktører ved landets sikkerhetssentre innen sjøredning.

fordypningskurs
 
To kurs ble gjennomført i Norge og Danmark vinteren 2004/2005. Blant deltakerne var instruktører fra sikkerhetssentrene, samt personell fra både tillitsmannsapparatet og offshore-HMS avdelinger hos selskaper i oljebransjen.

Under disse kursene ble det gitt teoretisk og praktisk oppdatering i faktorer som påvirker overlevelse i grov sjø, behandling av hypotermi, redningsteknikker samt siste nytt innen redningsdrakter og -vester. Etter fullført fordypningskurs skulle deltagerne gjennom teori og praksis ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer de til å instruere offshorepersonell i bruk av ny helikoptertransportdrakt, nødpusteutstyr samt rednings- og evakueringsteknikker.