OilComp AS Oilcomp - Overlevelse i grov sjø - litteraturstudie

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Overlevelse i grov sjø - litteraturstudie

En rekke forhold påvirker hvor lenge en person kan overleve i grov sjø vinterstid. Å få en oversikt over hvilke faktorer som påvirker overlevelse og forlenger tiden en person kan overleve i kaldt vann, er viktig for å definere beredskapstid, planverk og ressurser i forbindelse med oljevirksomheten i Nordsjøen.

 overlevelse-grov

I dette Norsk olje og gass (tidl. OLF) prosjektet fra 2003, ble OilComp bedt om å utrede og samle relevant informasjon om dette viktige emnet - overlevelse i grov sjø vinterstid (Survival in Cold Water). Rapporten og resultatene fra denne litteraturstudien dannet grunnlaget for de prosjektene OilComp senere gjennomførte for Norsk olje og gass innen Områdeberedskap.

Også instruktørerer ved sikkerhetssentrene og HMS personell fra selskaper i olje- og maritime industri har benyttet informasjonen fra dette prosjektet i sitt arbeid