OilComp AS Oilcomp - MT-2-1-5

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

AIS (Automatic Information System)
MT-2-1-5
1

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

  • Forstå målene for AIS.
  • Forstå hvordan AIS fungerer som et system.
  • Forstå fordeler og begrensninger i systemet.
  • Forstå beslutningsprosessen ved bruk av AIS.
  • Demonstrere kompetanse i å legge inn samt kontrollere skipets AIS data.
  • Demonstrer kompetanse i bruk av AIS som en ekstra navigasjonshjelpemiddel i situasjonsforståelse og kollisjonsunngåelse.
  • Demonstrere kompetanse i å sende/svare på AIS meldinger.

Navigatører, ruteplanleggere, VTS operatører, loser og annet bro personell, som bruker AIS.

AIS kurset er i henhold til IMO-modell kurs 1.34, og STCW Chapter II, Section A-II/1 and Table A-II/1, Table A-II/2 og Table A-II/3 innen tema AIS, samt sjøfartsdirektoratets emneplan for AIS.

Kurset gjennomføres på et eget ECDIS desk-top klasserom med 12 ECDIS stasjoner inkludert simulert MKD. Hver deltager får "hands on training" på hver sin stasjon. Det kan simuleres avanserte og troverdige senarioer og simulatoren har Radar, Radar overlay, AIS, Visuell sene samt kontroll over eget skip m.m.

De som deltar på kurset bør være i stand til å utføre vanlige navigasjonsoppgaver på en skipsbro.