OilComp AS Oilcomp - OT-9-1-4

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

ROC (Restricted Operator Certificate) Repetisjon
OT-9-1-4
3

Maritime radio certificate for "local trade" som dekker fartøyer utstyrt for Sea Area A1. Restricted Operator Certificate (GMDSS/ROC) er et sertifikat vakthavende navigatør må inneha.

Personell som har utgått sertifikat og skal betjene en GMDSS radiostasjon som dekker Sea Area A1. Hovedmålgruppen er navigatører ombord i skip og personell på ishavsstasjonene.

Kurset bygger på IMO kursmodul 1.26:

  • Teori
  • Prosedyrer
  • Praktisk betjening av GMDSS utstyr

Kurset gjennomføres på instituttet som inneholder oppdatert radioutstyr for skip og radiosimulator. Skip i sjøen skal alltid ha person med radiosertifikat tilstede på broen. Se forskrift: www.lovdata.no og Telenor/Radioinspeksjonen: www.maritimradio.no

Utgått GMDSS/ROC sertifikat må fremlegges ved eksamen. Normal hørsel, tale og skriveferdighet samt å kunne beherske engelsk som kommunikasjonsspråk. 1 passbilde og legitimasjon må legges fram.