OilComp AS Oilcomp - OT-8-3-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

IMDG Offshore, Basic
OT-8-3-1
2
Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på sjø.
Kurs for avsendere, materialmenn og øvrig personell involvert i transport av farlig gods på forsyningsskip til/fra/mellom installasjoner på norsk sokkel.