OilComp AS Oilcomp - OT-8-1-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

ADR/IMDG Radioactive
OT-8-1-2
2
Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på veg og sjø.
Kurs for avsendere, speditører, rederi og andre involvert i kombinert vei - og sjøtransport av farlig gods.