OilComp AS Oilcomp - OT-8-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Transport farlig gods (ADR-IMDG)
OT-8-1-1
2

Etter fullført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om farer som er forbundet med farlig gods og gjøre deltakerne i stand til å velge beste løsning på problemstillingene ved emballasje, håndtering, samlasting, omlasting og transport på land eller sjø.

Operativt personell, lagerholdere og avsendere, speditører, rederi og andre involverte i kombinert vei og sjøtransport av farlig gods. Personell offshore som forestår lasteplanlegging, stuing, adskilling, mottak og forsendelse av nevnte gods.

  • Lov og regelverk
  • Klassifisering og godkjenning
  • krav til dokumentasjon
  • krav til emballasje
  • Merker og plakater
  • Stuing og separasjon