OilComp AS Oilcomp - OT-6-1-12

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Innføring i NORSOK R-002
OT-6-1-12
8 timer

Kurset tar utgangspunkt i NORSOK standarden R-002 Lifting equipment, og gjelder for tekniske krav til løfteinnretninger og tilbehør på alle faste og flytende installasjoner, flyttbare innretninger, lektere og skip, samt på landbaserte anlegg der petroleumsvirksomhet utføres. Gjennom deltakelse på dette kurset vil en få økt kompetanse og forståelse for tolkninger og bruksområder for NORSOK standarden R-002. Kurset tar sikte på å gi en praktisk innsikt i bruk av standarden.

Teknisk personell, engineeringsselskaper, fabrikanter, leverandører, sakkyndig virksomheter, konsulentselskaper, innkjøpere, osv.

Innledning
Generelle sikkerhetskrav
Felles krav
A. Utsettingsarrangement for redningsmidler
B. Materialhåndtering
C. Løfteredskap
D. Løfteutstyr i boreområdet
E. Heiser
F. Transportable enheter
G. Kraner
H. Fundamenter
I. Forløper til MOB båter
J. Løfteører og sjakler
K. Høy risiko områder

Kurset krever ingen forhåndskunnskaper.