OilComp AS Oilcomp - OT-6-1-9

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Operasjonelt ansvarlig person ihht. NORSOK R-003/R-005
OT-6-1-9
2

Hensikten med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig
kunnskaper til å lede/ veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner i petroleums
industrien.

  • Innledning
  • Roller og ansvar
  • Lover og forskrifter
  • Kompetansekrav
  • Sikker bruk av løfteutstyr
  • Rissikovurderinger og planlegging av løfteoperasjoner
  • Krav til lokale prosedyrer
  • Kontroll, vedlikehold og oppbevaring av løfteredskaper
  • Fadder