OilComp AS Oilcomp - OT-6-8-3

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Stillasbygger
OT-6-8-3
4

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om bygging av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås, videre gi kandidaten en kompetanse som er i samsvar med regelverket.

Kvalifisert person skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse i bruk og kontroll til å utføre en fagkyndig kontroll av stillas.

Personell som i sitt virke skal kunne kontrollere stillas konstruksjoner.

- Innledning
- Oppbygning av regelverk
- Forsk. 555 Bruk av arbeidsutstyr
- Arbeid i høyden
- § 46 A Alminnelige bestemmelser
- § 46 B Bruk av stiger
- § 46 C Bruk av stillas
- Forsk. 500 Stillaser
- Praktisk bygging
- Praktisk kontroll av stillas
- Praktisk test

a) Eleven må være fylt 18 år ved kursets begynnelse.
b) Tilfredsstille helse- og synskrav i henhold til Arbeidstilsynets-/Oljedirektoratets, Norsok og Sjøfartsdirektoratets krav.