OilComp AS Oilcomp - OT-6-4-14

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Fallsikring og redning (NOG113)
OT-6-4-14
3

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke.

Redningslag offshore, industrivern, brann og beredskapslag m.m.

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i redningsteam om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon etter en fallulykke ved bruk av fallsikringsutstyr. NB! Ikke Klatreutstyr.

Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker:

  • Utføre redning av personell som har falt og som henger i fallsikringsutstyr ved hjelp av taubaserte metoder lik de som blir gjennomgått på kurset
  • Forflytte eller evakuere skadet personell som befinner seg på steder hvor forflytning av den skadede tryggest kan skje ved bruk av taubaserte metoder
  • Evakuere skadet personell som befinner seg i tanker, sjakter eller andre trange rom ved hjelp av firfot og taubaserte metoder
  • Bistå ved risikoanalyser i forhold til adkomst, jobbgjennomføring, evakuering og redning ved planlegging av arbeid i høyden