OilComp AS Oilcomp - OT-6-4-12

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Fallsikring, sakkyndig 
OT-6-4-12
3

Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne kompetanse og gjennomgå teknikker som gjør arbeidsgivere i stand til å øke sikkerheten ved bruk av PVU til fallsikring i arbeidet. Samtidig vil dette gjøre arbeidsgiver i stand til å tilfredsstille kravene gitt i PVU direktivene innenfor området fallsikring.

Kurset Fallsikring sakkyndig er for deg som ønsker kompetanse til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til innføringen av nye forskrifter for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, valg av utstyr og risikovurdering i tillegg til den periodiske kontrollen.

Sakkyndig person fallsikring skal være i stand til å ivareta følgende pålagte krav knyttet til bruk av fallsikringsutstyr (med henvisninger til regelverket):

  • Kompetent person PVU ¿ Gi autorisasjon til å gjennomføre periodisk kontroll og vedlikehold av PVU til bruk i fallsikring. Dette kurset vil gi slik autorisasjon for angitte standarder (NS-EN 365).
  • Kjennskap til forskrifter og CE-merking av PVU - Gi kjennskap til direktiver og forskrifter innenfor området PVU. Dette er nødvendig for å forstå bakgrunnen for de enkelte komponentstandardene og for å få en oversikt over kravene som stilles til arbeidsgiver og -taker.
  • Kjennskap til PVU til bruk i fallsikring - Gi inngående kjennskap til de enkelte komponentstandardene og kravene stilt til PVU til bruk i fallsikring generelt. Dette for å gi kompetanse til å velge riktig og egnet utstyr til de enkelte arbeidsoppgavene som skal utføres (Forskrift 523. NS-EN).
  • Risikovurdering - Gjennomgå et praktisk metodesett for å gjennomføre risikovurderinger av arbeidssituasjoner der PVU til bruk som fallsikring er nødvendig. Det vil også bli gitt praktiske eksempler på slike analyser (Forskrift 524).
  • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll - Praktiske rutiner for oppbevaring og vedlikehold av PVU til bruk i fallsikring samt et praktisk metodesett for å gjennomføre kontroll av slikt utstyr (Forskrift 524).

Deltakere på kurset bør ha erfaring fra arbeid med fallsikringsutstyr på forhånd, og erfaring som verneleder vil også være en fordel.