OilComp AS Oilcomp - OT-6-1-8

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Norsok R-003 N
OT-6-1-8
1

Målet er å gi alle som er involvert i løfteoperasjoner kunnskap om Norsok-standarden R.003 "Sikker bruk av løfteutstyr".

Standarden skal bidra til å vedlikeholde, etablere og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, materielle verdier og miljø i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Offshore: Operatører av løfteinnretninger. Teknisk og operasjonell ansvarlig løfteutstyr, kranførere, signalmenn og anhukere, riggere, brukere av løst løfteutstyr, matroser.

Onshore:
Personell som benytter og har roller ifm løfteutstyr og løfteoperasjoner.

  • Oversikt over gjeldene regelverk/ regelverkshierarki
  • Gjennomgang av grunnleggende krav i HMS-regelverket
  • Gyldighet og omfang av veiledning til forskriftene og standarder
  • Gjennomgang av Standard Norsok R-003N
  • Tips og råd om enkel tilgang til regelverk og standarder
  • Erfaringsutveksling og gruppearbeid

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.