OilComp AS Oilcomp - OT-6-1-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

G11 Løfteredskap (modul 2.3)
OT-6-1-2
2

Hensikten med kurset er å gi personer som skal stroppe last kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap. Videre kunne gi signaler til fører av løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Kurs for personell som håndterer løfteutstyr. Kurset er minstekravet for videre kranføreropplæring, fallsikring- og riggeropplæring samt vinsjopplæring.

  • Løfteredskap
  • Løfteredskapstabeller
  • Sikkerhetsbestemmelser
  • Signaler og tegn
  • Øvingsoppgaver
  • Praktisk bruk av løfteredskap
  • Teoretisk eksamen