OilComp AS Oilcomp - OT-2-1-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Hydraulikk II, videregående
OT-2-1-2
5

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg inngående kunnskap i skjemalesing, systemforståelse
med fordypning i komponentlære. Innføring i vedlikeholdsrutiner og feilsøking, forurensningskontroll,
åpne og lukkede kretsløp. Sikkerhetskrav iht. EN 982. Kurset bygger på CETOPs anbefalinger i nivå 2, og imøtekommer kravene satt i NORSOK R-003 N og R-005 N.

Drifts- og vedlikeholdspersonell on-/offshore.

Kurset gir en god forståelse for vedlikehold og utskiftning av hydraulikkslanger, kuplinger og rør. Grundig innføring i sikker bruk av hydraulikk, med fokus på HMS. Gjennomgang av tekniske spesifikasjoner, gjenge systemer, rør og rørdeler.

Hydraulikkurs I eller tilsvarende dokumentert kompetanse.