OilComp AS Oilcomp - MS-5-1-12

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Security Duties - Oppgradering (A-VI/6-2)
MS-5-1-12
1

Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.
Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.
ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Sjøfolk om bord på skip/ flyttbar boreinnretning med særskilte plikter innen maritim security. Oppgraderingskurset tilbys kun dem som har gjennomført og bestått SecNor kurset "ISPS kurs for personell med praktiske sikringsoppgaver på skip".
Kurset "Security Duties (STCW A-VI/6.2) Oppgradering" vil ha et lite element av repetisjon, men fokuserer mest på tema som er fremkommet etter samsvarsmåling mellom tidligere gjennomført ISPS kurs og fagplanen gitt i Security Duties (STCW A-VI/6.2) kurset.

  • Introduksjon og sikkerhetstrusler
  • Maritim sikkerhetspolitikk: internasjonalt- og nasjonalt regelverk, definisjoner
  • Sikkerhetsansvar: myndigheter, anerkjente sikkerhetsorganisasjoner, rederiet, skipet (inkl. flyttbar innretning), havnene og personell med security plikter
  • Skipets sikkerhetsvurdering
  • Sikringsutstyr: type utstyr, muligheter, begrensninger, test og vedlikehold
  • Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
  • Skipets sikkerhetshandlinger
  • Beredskap, øvelse og trening
  • Sikkerhetsadministrasjon
  • Skriftlig test, evaluering og avslutning

Oppgraderingskurset tilbys kun til de som har gjennomført og bestått SecNor kurset "ISPS kurs for personell med praktiske sikringsoppgaver på skip".