OilComp AS Oilcomp - MS-5-1-11

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Security Duties (A-VI/6-2)
MS-5-1-11
1

Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.
Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter.
ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Seilende personell om bord på skip/ flyttbar boreinnretning med særskilte plikter innen maritim security.

  • Introduksjon og sikkerhetstrusler
  • Maritim sikkerhetspolitikk: internasjonalt- og nasjonalt regelverk, definisjoner
  • Sikkerhetsansvar: myndigheter, anerkjente sikkerhetsorganisasjoner, rederiet, skipet (inkl. flyttbar innretning), havnene og personell med security plikter
  • Skipets sikkerhetsvurdering
  • Sikringsutstyr: type utstyr, muligheter, begrensninger, test og vedlikehold
  • Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
  • Skipets sikkerhetshandlinger
  • Beredskap, øvelse og trening
  • Sikkerhetsadministrasjon
  • Skriftlig test, evaluering og avslutning

Det kreves ikke forkunnskaper.