OilComp AS Oilcomp - MS-5-1-7

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

ISPS Port Facility Security Officer
MS-5-1-7
2

The International Ship and Port facility Security code (ISPS-koden) skal implementeres hos terminaler som betjener skip i internasjonal fart og flyttbare boreinnretninger. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle hendelser mot maritim transportsektor.

Port Facility Security Officer.
Utpekt person med ansvar for utarbeidelse og implementering av regelverket, koordinering av sikringstiltak i havnefasiliteten, opplæring og øvelser.

  • Grundig innføring i ISPS koden og andre relevante nasjonale/internasjonale regelverk og føringer herunder; SOLAS kap. 11-2 og ISPS kodens del A  og B, samt diverse MSC-circ EU 725 (2004)
  • Forskrift om sikkerhet i norske havner
  • Trusselidentifisering og respons

Ingen forkunnskaper kreves.