OilComp AS Oilcomp - MS-5-1-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

ISPS Ship Security Officer - SSO
MS-5-1-2
2

The International Ship and Port facility Security code (ISPS-koden) skal implementeres på skip i internasjonal fart, samt hos terminaler som betjener slike skip. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle hendelser mot maritim transportsektor.

Person om bord som har ansvaret for implementering av regelverket, opplæring og øvelser om bord.

  • Grundig innføring i ISPS koden og andre relevante nasjonale/internasjonale regelverk og føringer herunder; SOLAS kap. 11-2 og ISPS kodens del A  og B, samt diverse MSC-circ EU 725 (2004)
  • Forskrift om sikkerhet- og terrorberedskap ombord på norske skip og flyttbare boreinnretninger
  • Trusselidentifisering og respons
  • Sikringssystemer og deres operasjonelle begrensninger
  • Krav til- og gjennomføring av sikringstiltak
  • Sårbarhetsanalyse og sikringsplan
  • Øvelser og drills
  • Gruppeoppgaver

Kursdeltagere må ha minst 12 mndr. seilingstid.