OilComp AS Oilcomp - OS-3-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

NOROG - Beredskapsledelse Grunnkurs (OER109)
OS-3-1-1
3

Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset skal gi deltakerne kompetanse i taktisk ledelse og organisering av innsats, samvirke med andre instanser, samt økt risikoforståelse knyttet til daglig drift og krisehendelser. Videre skal deltakerne gjennomkurset opparbeide en generell forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land.
Kurset passer også for annet nøkkelpersonell som skadestedsledere, offiserer på beredskapsfartøy, ledende personell i kontrollrom, radiooperatører, luft- og maritime operatører og sykepleiere.

Leksjoner og gruppebasert veiledning innenfor

  •     Organisering av beredskap, planverk og ressurser
  •     Risikoforståelse, risiko- og beredskapsanalyser
  •     Taktisk ledelse av beredskapssituasjoner, proaktiv ledelsesmetodikk
  •     Mentale reaksjoner i krise, stressmestring
  •     Myndighetenes rolle i beredskap
  •     Organisering av redningstjenesten
  •     Samvirke på installasjon – skadested, kontrollrom og beredskapsrom
  •     Samvirke med eksterne parter – områderessurser, landorganisasjon og andre aktører

Det legges vekt på praktisk mengdetrening i ledelse, samhandling og beslutningstaking gjennom diskusjonsøvelser og planspill i beredskapsrom.

Kurset følger NOG-standard.

Kjennskap til oppbygging av egen beredskapsorganisasjon, samt til relevant evakueringsutstyr.