OilComp AS Oilcomp - OS-5-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

NOROG - Skadestedsleder (OER108)
OS-5-1-1
3

Ved fullført kurs, skal deltakeren ha kompetanse til:

 • Å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon
 • Å være bindeledd mellom den sentrale beredskapsledelsen
 • Redde og trygge menneskers liv og helse
 • Å begrense skader på miljø og sikre materielle verdier.
 •     Skadestedsledere
 •     Beredskapspersonell med ansvar innen koordinering
 •     Medisinsk skadestedsledelse

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann/redning og teknisk).

Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Hovedinnhld:

 •     Ledelse- og beslutningsprosess
 •     Situasjonsbedømmelse/innsatsprioritering
 •     Disponering av egne ressurser
 •     Ordregiving
 •     Skadestedsledelse og koordinering
 •     Situasjonsrapporter
 •     Kommunikasjon/samband
 •     Skjerming av skadested
 •     Stress- og krisehåndtering
 •     Normalisering
 •     Eksamen/test
 •     Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring.
 •     Brannlag grunnkurs eller sykepleier.
 •     Begrenset VHFsertifikat.