OilComp AS Oilcomp - OS-2-3-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

NOROG - Livbåtfører Konvensjonell livbåt Repetisjon (OSE135)
OS-2-3-2
2
Hvert 2. år ihht OLFs retningslinjer
  • Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (iht. NOGs retningslinjer).
  • STCW: Deltakerne skal under kurset ha vist at de besitter kunnskaper og ferdigheter i å bruke redningsmateriellet på en korrekt og effektiv måte i en beredskapssituasjon
  •     Livbåtførere
  •     STCW: Livbåtførere og Sikkerhets-/vernepersonell
  • Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset avpasset elevenes forkunnskaper.
  • STCW: Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse i bruk av redningsfarkoster, i henhold til STCW-95.

Livbåtfører grunnkurs.

Personell som ikke har deltatt i virksomheten i løpet av de siste 2 år skal gjennomføre grunnkurset på ny (ihht NOG's regelverk).