OilComp AS Oilcomp - OS-2-2-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

NOROG - HLO Grunnkurs (OSC1141)
OS-2-2-1
4

Ha kompetanse innen:

 •     Nødvendige lover og bestemmelser.
 •     Ansvarshavende myndigheter.
 •     Helidekkmanualens innhold.
 •     Helikopteroperasjoner
 •     Sikkerhetsrutiner
 •     Forebygging
 •     Relevante verne- brann- og redningsutstyr

Helidekkmannskap.Kurset gir grunnlag for kvalifisering til stillingene helivakt og HLO.

 • Lover og bestemmelser
 • Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
 • Helidekk bestemmelser og retningslinjer
 • Farlig last
 • Flydrivstoff
 • Helidekkbesetningens ansvar ved nødsituasjoner og unormale hendelser
 • Helidekkbesetningens ansvar og gjøremål ved normale hendelser
 • Menneskelige faktorer
 • Helikopter typene
 • Brannteori
 • Ulike slukkemidler og anvendelse av disse
 • Brannpraksis på sikkerhetssenter/skole
 • GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring
 • VHF/SRC sertifikat