OilComp AS Oilcomp - OS-1-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

NOROG - Grunnleggende sikkerhet og beredskap Grunnkurs
OS-1-1-1
4

Å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

 • HMS kultur og korrekt sikkerhetsadferd
 • Forebygging av arbeidsulykker
 • Bruk av relevante brann-/redningsutstyr
 • Livreddende førstehjelp
 • Kollektive evakueringsmidler
 • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge
 • Helikopterevakuering (HUET)

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

Sokkelarbeidende personell.

 • Introduksjon HMS
 • kultur og adferd
 • Førstehjelp
 • Kollektiv evakuering
 • Brannvern
 • Sjøredning
 • Helikopterevakuering