OilComp AS Oilcomp - MS-3-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Medisinsk førstehjelp ( VI/4-1)
MS-3-1-1
3

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Kurset er rettet mot alle skipsoffiserer, dessuten alle andre personer som utpekes til å gi medisinsk førstehjelp om bord på skip.

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp, i henhold til STCW-95 A, kodens kap VI/4-1.

Grunnleggende sikkerhetsopplæring.