OilComp AS Oilcomp - MS-1-1-5

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Påbygging Grunnleggende sikkerhetsopplæring fra Norsk olje og gass (GSK) til Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (STCW78 med senere endringer 2010)
MS-1-1-5
2
Hvert 5. År

Etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet:

 • Brannteori og slukking
 • Røykdykking
 • Personlig sikkerhet
 • Redningsfarkost og redningsbåter
 • Personlig rednings utstyr
 • Overlevelse i sjø
 • Generelle førstehjelps prinsipper
 • Nød prosedyrer
 • Maritim Forurensning

Sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

 • Tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
 • Tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
 • Tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
 • Tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø