OilComp AS Oilcomp - MS-2-4-3

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

STCW Redningsfarkost og mann over bord båter - Grunnkurs (STCW A-VI/2-1)
MS-2-4-3
4
Minst hvert 5. år.

Etter fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

  • Ta kommandoen over en redningsfarkost eller   mann-overbord-båt under og etter utsetting.
  • Betjene motor på redningsfarkost.
  • Ha ansvar for overlevende og redningsfarkost etter at skipet er forlatt.
  • Bruke innretninger til å angi posisjon,  herunder sambands- og signalutstyr og lys- og  røyksignaler.
  • Gi førstehjelp til overlevende.

Livbåtførere og mannskap

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse for rednikngsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter i henhold til STCW kodens tabell A-VI/2-1.

  • Konstruksjon og utrustning for   redningsfarkoster og mann-overbord-båter og hver enkelt utstyrsenhet om bord i disse
  • Særskilte karakteristika ved og anordninger for redningsfarkoster og mann-overbord-båter
  • Ulike typer av innretninger for utsetting av redningsfarkoster og mann-overbord-båter

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for skip (A-VI/1-1,1-2,1-3,1-4)