OilComp AS Oilcomp - MS-1-2-10

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI/2-1,3,4-1,4-2)
MS-1-2-10
24 + 8 timer
 • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting
 • Betjene motor på en redningsfarkost
 • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet
 • Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip
 • Organisere og lære opp brannlag
 • Inspisere og vedlikehold anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking
 • Medikamenter og medisinsk utstyr, Intravenøs væskebehandling
 • Praktiske øvelser i medisinsk behandling

Dekksoffiserer som skal repetere/oppdatere sin vidergående sikkerhetsopplæring og medisinsk behandling.

 • Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
 • Tabell A-VI/3 Ledelse i brannslokking
 • Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
 • Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Gyldig videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) og minimum 12 mnd fartstid i sertifikatpliktig stilling siste 5 år