OilComp AS Oilcomp - MS-1-2-9

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid inkl. HUET og medisinsk behandling
MS-1-2-9
5

Etter kurset skal deltakerne ha repetert/oppdatert sin kompetanse i å:

 • Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting.
 • Betjene motor på en redningsfarkost.
 • Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet.
 • Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler.
 • Gi førstehjelp til overlevende.
 • Lede brannslokkings -operasjoner om bord på skip.
 • Livreddende førstehjelp og medisinsk behandling.
 • Generell sykepleie
 • Sykdomslære
 • Medikamenter og medisinsk utstyr, Intravenøs væskebehandling, Praktiske øvelser i medisinsk behandling.

Dekksoffiserer som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring med medisinsk behandling og som trenger både STCW godkjenning og Norsk olje og gass godkjenning.

 • Tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster
 • Tabell A-VI/3 Ledelse i brannslokking
 • Tabell A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
 • Tabell A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Helikopterevakuering ihht. 002-Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Teoridel

Praktiske øvelser:

 • Vanntilvenning
 • Praksis velt
 • Organisert evakuering
 • EBS (pustelomme)

Gyldig videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) og minimum 12 mnd fartstid i sertifikatpliktig stilling siste 5 år.