OilComp AS Oilcomp - MS-1-2-8

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

STCW Oppgraderingskurs for dekks- og maskinoffiserer uten dokumentert fartstid
MS-1-2-8
66 timer

Alle deltakerne skal etter endt oppgraderingskurs kunne:

  • Ta kommando over redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting
  • Betjene motor på redningsfarkost
  • Ha ansvar for overlevende og redningsfarkost etter at skipet er forlatt
  • Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder sambands og signalutstyr og lys- og røyksignaler
  • Gi førstehjelp til overlevende
  • Lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip
  • Organisere og lære opp brannlag

Kurset er rettet mot alle offiserer ombord på skip, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet og hindring av forurensning under driften av skipet.
Offiserer som ikke kan dokumentere minst 12 måneders fartstid i løpet at siste 5 år
Oppgradering av fiskeskipper sertifikater.
Fiskeskippere som ønsker oppgradering av sitt sertifikat kan også gå dette kurset.

Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring for alle skipsoffiserer og andre i beredskapsfunksjoner på skip i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

Opplæringen består av tre deler.

  • Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter (tabell A-VI/2-1)
  • Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking (tabell A-VI/3)
  • Spesifikasjon av minstekrav

Grunnleggende- og videregående sikkerhetsopplæring for skip.