OilComp AS Oilcomp - MS-5-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Krise- og passasjerhåndtering (Crowd and Crisis) (A-V/2)
MS-5-1-1
2

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter i å:

 •     Reagere og handle ved alarm samt følge nødprosedyrer.
 •     Sikre effektiv evakuering av fartøyet.
 •     Ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og and passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon.

 •     Organisere nødprosedyrer ombord
 •     Skipets konstruksjon med muligheter og begrensninger.
 •     Optimalisere bruken av ressurser
 •     Ressursutnyttelse/ øvelsesmønstre.
 •     Styre tiltakene i en nødsituasjon
 •     Organisasjon, ledelse og kommunikasjon.
 •     Håndtering av passasjerer og annet personell i nødsituasjoner
 •     Bevissthet om allmenne reaksjonsmønstre.
 •     Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon
 •     Praktiske øvelser