OilComp AS Oilcomp - OH-3-2-4

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

ASH (Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse om bord)
OH-3-2-4
4

Gi verneombud den opplæring som arbeidsmiljøloven og sjøfartsloven forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredstillende måte. I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurser lover og forskrifter tilknyttet sjøfartsnæringen.

Verneombud, påtroppende verneombu og medlemmer i verne-/miljøutvalget.

  •     Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  •     Gjennomgang av aktuelle forskrifter og standarder rettet mot sjøfarten
  •     Fysiske miljøfaktorer-støy-belysning-klima-kjemisk eksponering
  •     Praktisk verne- og miljøarbeid i sjøfarten
  •     Internkontroll og kvalitetssikring
  •     Arbeidgivers plikter i ASH sammenheng
  •     AKAN rusforebyggende arbeid
  •     Grupperarbeid og presentasjon