OilComp AS Oilcomp - MS-1-2-7

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI/2-1,3,4-1)
MS-1-2-7
24 timer
Hvert 5. år

Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.
Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

  • Ta kommando over redningsfarkost, betjene motor, ha ansvar for overlevende og farkost
  • Lede brannslokkingsoperasjoner, organisere og lære opp brannlag, inspisere og vedlikeholde utstyr, undersøke hendelser
  • Yte førstehjelp omgående i tilfelle ulykke/sykdom.

Maskinoffiserer som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetanse.

  • Ledelse av brannslokking- organisering, taktikk, kommando  
  • Bruk av redningsfarkoster ("Livbåtfører")
  • Medisinsk førstehjelp