OilComp AS Oilcomp - MS-1-2-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - Grunnkurs(STCW78 Tab. A-VI/2-1,3,4-1)
MS-1-2-2
80 timer
Hvert 5. år

Hensikten med kurset er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ta kommando over redningsfarkost/betjene motor/ha ansvar for overlevende og farkost, lede brannslokkingsoperasjoner på skip/organisere og lære opp brannlag/inspisere og vedlikeholde utstyr/undersøke hendelser, samt å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord.

Kurset er rettet mot alle skipsoffiserer og andre som har lederansvar for beredskapsfunksjoner ombord i skip

  •     Kompetanse i bruk av redningsfarkoster og mann overbord båter, unntatt hurtiggående båter (Livbåtfører) (tabell A-VI/2-1)
  •     Kompetanse i ledelse av brannslokking -organisering, taktikk og kommando (tabell A-VI/3)
  •     Kompetanse i medisinsk førstehjelp (tabell A-VI/4-1)