OilComp AS Oilcomp - MS-1-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI/1-1,1-2,1-3,1-4)
MS-1-1-1
5 dager/ 50 timer
Hvert 5. år

Etter fullført kurs skal deltakerne inneha kompetanse i å:

 • Overleve til sjøs ved hendelser der skipet må evakueres
 • Minimalisere risiko for brann, opprettholde beredskap og bekjempe og slokke branner
 • Handle hurtig ved en ulykke
 • Følge nødprosedyrer
 • Forhindre forurensning
 • Følge trygge arbeidsrutiner
 • Forstå ordrer og bli forstått
 • Bidra til gode menneskelige relasjoner

Sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på skip innenfor skipets virksomhet, som del av skipets besetning, og som er tildelt plikter hva angår sikkerhet eller hindring av forurensning under drift av skip.

Kurset inneholder 4 deler:

 •     Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
 •     Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
 •     Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)
 •     Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)