OilComp AS Oilcomp - SERTIFISERINGER

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

BV Certification ISO 9001  

Bureau Veritas (BV) ble etablert i 1828. Bureau Veritas tilbyr blant annet tjenester som inspeksjoner, testing, revisjon, sertifiseringer og klassifisering. Bureau Veritas’s datterselskap, Bureau Veritas Certification, er et av Norges og verdens største sertifiseringsselskap. OilComp er sertifisert av Bureau Veritas iht. standarden ISO-9001:2008. Denne sertifiseringen skal sikre at OilComp har et kvalitetssystem og følger de krav til kvalitetsstyring og oppfølging som ISO-9001:2008 setter. Vi har derfor stort fokus på HMS og Kvalitetsforbedring i det daglige gjennom kundefokus, gode prosesser og kontinuerlig forbedring. Vi håper at våre kunder vil hjelpe oss med å utvikle oss videre gjennom gode tilbakemeldinger og dele sine tanker om fremtidige behov for kurs og annen kompetanseutvikling.
Bureau Veritas, som klasseselskap, har revidert oss i OilComp, slik at vi dermed kunne godkjennes som et maritimt kurssenter.

AchillesJQS qualified stamp  

Achilles er en ledende global tilbyder av integrerte løsninger for leverandørsystemer. Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører, slik at selskap kan skaffe seg seriøse samarbeidspartnere som holder det de lover og oppfyller de kravene som settes. Bransjenettverket Achilles JQS (Joint Qualification System), lansert i 1991, er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren. Achilles sin kvalitetsstandard bygger på ISO 9001-systemet (ISO 9001:2008). Denne kvalifiseringen er en bekreftelse til nåværende og fremtidige samarbeidspartnere om at OilComp er en kvalitetsorientert leverandør av tjenester innenfor kursformidling, konsulentvirksomhet og FoU.

IWCF-Logo  

IWCF, International Well Control Forum ble etablert i 1992. Organisasjonen setter krav til kurs-, -senter, -simulatorer, -instruktører og administrerer sertifiseringer innen boring og brønnkontroll. IWCF sin akkreditering av kurstilbydere skal sikre at opplæringen tilbys iht. IWCF sine krav. Gjennom vårt datterselskap NPS (Norsk Petroleumsteknisk Senter AS) er vi akkreditert til å gjennomføre IWCF-kurs innen boring og brønn.

Sjofartsdirektoratet   Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan i Norge, med myndighet og ansvar over norske- og utenlandsregistrerte skip som anløper norske havner. Direktoratet setter sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier i høysetet, og har som et hovedmål å opprettholde gode kvalifikasjoner, arbeids- og levevilkår hos sjøfolk. Sjøfartsdirektoratet fungerer samtidig som et godkjenningsorgan for ulike kompetansekrav, prosedyrer og sertifiseringer tilknyttet STCW konvensjonen. OilComp er godkjent som et maritimt opplæringssenter av Sjøfartsdirektoratet.