OilComp AS Oilcomp - OH-3-4-1-S

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Drikkevann på offshoreinnretninger
OH-3-4-1-S
E-læring - 8-10t

Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge. Kurset gir en beskrivelse både av behandlingsmetoder brukt på land, innretninger og fartøy.

Personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore.

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter i tillegg til veiledere utgitt av ansvarlige myndigheter for drift av drikkevannssystemer offshore. I tillegg er generelle driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr til samme formål lagt til grunn.

Følgende kilder er brukt:

 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
 • Forskrift om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger
 • HMS-forskriftene:
  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
 • NORSOK P-002 system 53
 • Veileder Vannrapport 125: «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore» 4. utgave
 • Veileder Vannrapport 123: «Forebygging av legionellasmitte» 4. utgave

Det er en test etter hvert av kapitlene, der deltakerne må svare riktig på minimum 70 % av spørsmålene for å bestå. Man får tre forsøk til å bestå hver test. Kursdeltakerne må bestå alle testene for å fullføre kurset og motta kursbevis. Dersom man ikke består en test etter tre forsøk vil man ikke bestå kurset. Det vil da være én mulighet til å resette lisensen og starte helt forfra igjen.

Kurset finnes både på Norsk og Engelsk.

Ingen.