OilComp AS Oilcomp - OH-8-2-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Strålevernkoordinator for bruk av radioaktive kilder og håndtering av LRA
OH-8-2-2
3

Målsetningen er å:

 • Gi økt kunnskap om stråling og radioaktivitet
 • Gi et realistisk bilde av helsefare forbundet med ioniserende stråling
 • Forhindre engstelse og usikkerhet i forbindelse med arbeid som involverer radioaktivitet
 • Bidra til at stråling og radioaktivitet behandles med respekt føre til at arbeidsrutiner legges opp slik at eksponering til enkeltpersoner og antall som eksponeres blir så liten som praktisk mulig (ALARA)

Kurset er spesielt tilpasset strålevernsansvarlig offshore men vil også passe for industriell strålebruk for øvrig.

Kurset består av forelesninger, regneøvelser og laboratorieøvelser.

 • Grunnleggende fysikk
 • Radioaktivitet
 • Ioniserende stråling
 • Vårt strålingsmiljø
 • Doser
 • Måling av ioniserende stråling
 • Persondosimetri
 • Strålebiologi og helseeffekter
 • Strålevernsprinsipper
 • Strålevernstiltak
 • Uhellsscenarier
 • Transport av radioaktivt materiale
 • Lover og regelverk
 • Håndtering av radioaktivt avfall

Kurset avsluttes med en test (multippel valg, åpen bok). Kreves 80% riktig for å bestå.

Ingen.