OilComp AS Oilcomp - OH-8-2-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Strålevernkoordinator for LRA
OH-8-2-1
2
Anbefalt 5 år, men dette er ikke et krav.

Målsetningen er å:

 • Gi økt kunnskap om stråling og radioaktivitet
 • Gi et realistisk bilde av helsefare forbundet med ioniserende stråling
 • Forhindre engstelse og usikkerhet i forbindelse med arbeid som involverer radioaktivitet
 • Bidra til at stråling og radioaktivitet behandles med respekt føre til at arbeidsrutiner legges opp slik at eksponering til enkeltpersoner og antall som eksponeres blir så liten som praktisk mulig (ALARA)

Kurset er spesielt tilpasset strålevernskoordinator eller annet personell som skal behandle, klassifisere, motta eller transportere LRA materiale.

 • Grunnleggende fysikk
 • Radioaktivitet
 • Ioniserende stråling
 • Vårt strålingsmiljø
 • Doser
 • Måling av ioniserende stråling
 • Strålebiologi og helseeffekter
 • Strålevernstiltak
 • Uhellsscenarier
 • Transport av LRA
 • Lover og regelverk

Kurset avsluttes med en test (multippel valg, åpen bok). For å bestå må 80 % av besvarelsen være riktig.

Ingen.