OilComp AS Oilcomp - OH-5-2-8

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Authorised Gas Tester (Gass kontrollørkurs)
OH-5-2-8
3
Hvert 3. år

Kurset skal gjøre deltakeren i stand til å foreta nødvendige målinger på steder hvor det kan være fare for eksplosive eller giftige gasser eller damper. Kurset gir grunnkompetanse for gasskontrolløren som skal utstede arbeids sertifikat før entring i lukkede rom og varmt arbeid.

Følgende emner vil bli gjennomgått i kurset:

  • Gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Arbeidstilsynet, Ptil, Norsk olje og gass, SfS
  • Lukkede rom
  • Brennbare og giftige gasser
  • Farer knyttet til oksygen
  • Personlig verneutstyr og åndedrettsvern
  • Gassteori
  • Bærbare gassmålere
  • Prosedyrer for gasstesting og purging
  • Praktiske øvelser og skriftlig prøve

Deltakeren bør inneha grunnleggende kunnskap om bruk av bærbare gassmålere og ha benyttet disse i sitt arbeid.