OilComp AS Oilcomp - OH-5-2-6

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Pusteluft for HMS-rådgivere
OH-5-2-6
1

 

Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte områder. Kurset kombinerer gassteori sammen med pusteluftutstyr, tar for seg farer forbundet med gass, og bruk og begrensning av beskyttelsesutstyr.

Deltakerne lærer også om luftanalyser med særlig fokus på rådgivende personell.

 

Kurset passer for personell som har ansvar for åndedrettsvern, blant annet sikkerhetsrådgivere og HMS-rådgivere.

 • Luftens bestanddeler
 • Sikker pusteluft
 • Gassmåling og målebegrep
 • Arbeid i lukket rom
 • Brennbare gasser
 • Farer ved for mye eller for lite oksygen
 • Giftige gasser
 • Damptetthet
 • Førstehjelp ved innånding av giftige gasser
 • Administrative normer
 • Typer forurensing som kan forventes
 • Sikkerhetsbarrierer
 • Typer åndedrettsvern
 • Riktig åndedrettsvern og vernebekledning
 • Oversikt over pustluftsystemet
 • Prøvetaking og analyse av pusteluft
 • Sjekklister for åndedrettsvern