OilComp AS Oilcomp - OH-5-2-3

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Grunnleggende H2S-opplæring
OH-5-2-3
1

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.

Kurset passer for personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme. Slike stillinger offshore kan være: Plattformsjef, sikkerhetsleder (safety) og alt borepersonell (boresjef, borer, ass.  borer, tårnmann og boredekksarbeider). På landanlegg anbefales kurset for tekniske ledere, operatører og personell som skal entre lukkede rom.

  • Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
  • Kilder til H2S og SO2
  • Riktig bruk av deteksjonsutstyr
  • Symptomer på eksponering
  • Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
  • Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
  • Kunnskap om vindretning og evakuering
  • Prosedyrer for entring av lukket rom
  • Grenseverdier for H2S og SO2