OilComp AS Oilcomp - OH-5-2-2

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Vedlikehold og kalibrering av gassmålere
OH-5-2-2
1

Kurset gir god, teknisk kunnskap om valgt gassmålingsinstrument. Etter kurset skal deltakerne kunne vedlikeholde, drifte og kalibrere det instrumentet de har fått opplæring i. Deltakerne skal også kunne foreta årlig service* på instrumentet.

*I tilfeller hvor det foreligger bransjespesifikke eller bedriftsinterne krav, må en tredjepart stå ansvarlig for periodisk service på instrumenter (eks: shipping).

Kurset passer for personell som har ansvar for vedlikehold og drift av gassmålere. Dette ansvaret ligger ofte hos teknisk personell, sikkerhetsleder (safety) eller sykepleier (medic). 

 • Kunnskap om instrumentets oppbygning, virkemåte og ulike komponenter
 • Opplæring i renhold av utstyr
 • Demontering/montering av instrumentet
 • Gjennomføring av filterbytte
 • Sensorbytte og kjennskap til ulike sensortyper
 • Gjennomføre bumptest og kalibrering
 • Bruk av automatiske kalibrerings- og teststasjoner
 • Nulljustering av sensorer
 • Kjennskap til vanlige brukerfeil og forgiftningskilder
 • Kunne utføre en fullstendig sjekkliste på instrumentet
 • Programvare for systemoppsett og kalibrering