OilComp AS Oilcomp - OH-5-2-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Gassmålingskurs
OH-5-2-1
1

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon. Slike stillinger offshore kan være: Stabilitetssjef på fartøy/rigg, borer, ass. borer, kranfører og sikkerhetsleder (safety). På landanlegg anbefales kurset for operatører og personell som skal entre lukkede rom.

 • Målebegreper for gassmåling
 • Målemetoder
 • Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
 • Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
 • Instrumentets begrensninger
 • Farer ved for lite og for mye oksygen
 • Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
 • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
 • Arbeid i lukket rom
 • Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
 • Viktigheten av gassdeteksj.og personlig varsling
 • Kjennskap til gjeldende regelverk
 • Oppgaver og praktiske øvelser