OilComp AS Oilcomp - OH-5-1-4

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Kjemikaliekurs 1 dag
OH-5-1-4
1

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Materialforvaltere, arbeidsledere, sykepleiere, verneledere, verneombud, og annet personell som har ansvar i forbindelse til kjemikaliebehandling.

  • Forskrifter
  • Klassifisering av kjemikalier
  • Stoffkartotek
  • Oppbevaring og håndtering
  • Yrkeshygiene, Miljø
  • Verneutstyr
  • Håndtering av kjemikalier
  • Arbeid hvor kjemikalier kan utgjør en fare
  • Risikovurdering

Det kreves ingen forhåndskunnskap.