OilComp AS Oilcomp - OH-5-1-5

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

Kjemikaliekurs 2 dager
OH-5-1-5
2

Ved gjennomført kurs skal deltageren ha kompetanse i å kunne anvende lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og bruk av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Samt kunne klargjøre hvordan de kan forhindre ulykker og helseskader ved håndtering av kjemikalier.

Materialforvaltere, arbeidsledere, sykepleiere, verneledere, verneombud, og annet personell som har ansvar i forbindelse til kjemikaliebehandling.

 •     Arbeidsmiljøloven
 •     Klassifisering av kjemikalier
 •     Giftlære og yrkeshygiene
 •     Forurensing av miljø
 •     Verneutstyr og forebyggende arbeid
 •     Kontroll og oppfølging
 •     Behandling og førstehjelp
 •     Merkeforskrifter- oppbygging av merkeetiketter
 •     HMS - Datablader
 •     YL-tall beregning
 •     Håndtering av kjemikalieavfall