OilComp AS Oilcomp - OH-3-1-1

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for innlogging og statistikk.

» AVTALEKUNDER

Logg inn Bookingsystem

 

» KURSPLAN OG PÅMELDING

HMS for ledere
OH-3-1-1
1

Å gi HMS-opplæring til virksomhetens ledere generelt, og virksomhetens øverste leder spesielt i tråd med hva denne er forpliktet til i henhold til arbeidsmiljøloven. Kurset ivaretar og tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø for arbeidsgiver.

Arbeidsgivere/ledere med personalansvar som ihht AML § 3-5 skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid, men som ikke trenger å gjennomgå 40-timers kurset.

  • Arbeidsmiljøloven
  • HMS system (internkontroll)
  • Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
  • Et overblikk over regelverket - hvordan henger det hele sammen?
  • Gjennomgang av kravene til leder og de øvrige aktørene i HMS-arbeidet
  • Organisering av det systematiske HMS-arbeidet
  • Hvordan skape en god HMS-kultur
  • Økonomiske gevinster ved et aktivt HMS-arbeid

Det kreves ingen forhåndskunnskap.